กยศ. เริ่มใช้ระบบดิจิทัล แทนระบบ e-Studentloan ซึ่งจะเลิกใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เริ่มใช้ระบบ กยศ.แบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System : DSL) แทนระบบ e-Studentloan ซึ่งจะเลิกใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
กุมภาพันธ์ 2564
– สถานศึกษาแบบทั่วไปและอาเซียน ลงทะเบียนใช้งานนระบบใหม่
– สถานศึกษาแบทั่วไป เตรียมการกู้ยืม
มีนาคม 2564
– ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ทุกคน ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานระบบใหม่
เมษายน 2564
– สถานศึกษาแบบอาเซียน เตรียมการกู้ยืม ufa168

 

By jetdo