ข่าวดี!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ.
ข่าวดี!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ. หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินการลงทุนและด้านความเป็นผู้ประกอบการ  7 หลักสูตร ที่จะทำให้เรียนรู้เทคนิคบริหารเงินอย่างถูกวิธีและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป้าหมายชีวิตในอนาคต
พบกับ 2 หลักสูตรใหม่ล่าสุด ++ หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตร Startup ฺBusiness ดังนี้
1. หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน
2. หลักสูตรครบเครื่องเรื่องลงทุน
3. หลักสูตรกองทุนรวม The Series
4. หลักสูตรหมดหนี้มีออม
5. หลักสูตรลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน
6. หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (NEW)
7. หลักสูตร Startup Business (NEW)
  • แอปพลิเคชันบริหารจัดการเงิน สร้างเงินออมให้ทุกเป้าหมายชีวิต
  • เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ SET e-Learning
  • คลิปการใช้งาน  e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน … คลิก