เดือน: มกราคม 2021

กยศ. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชนขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

กองทุนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่…

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึก…

การประชุมสัมมนา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 3-5 มีนาคม 2564

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึก…