ป้ายกำกับ: กยศ. เริ่มใช้ระบบดิจิทัล แทนระบบ e-Studentloan ซึ่งจะเลิกใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป