ป้ายกำกับ: สพฐ. เปิดรับสมัคร อบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์